top of page

A partir de les 8:00h

Termes, condicions i autoritzacions

Llei de Protecció de dades:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades, informem que les dades que ens faciliteu seran incorporades a la base de dades general del CTLA. Aquestes dades es faciliten voluntàriament per poder participar i rebre informació de les activitats a través dels canals de comunicació habituals. La persona inscrita té la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades.

Condicions generals Stage de Tennis i Casal Esportiu:

- L’Stage de Tennis es farà de dilluns a dijous del 3 al 27 de juliol. Obrim les portes a les 8:45h (no abans). L’Stage comença a les 9h i acaba a les 13h. L’esmorzar és de 10:30h a 11h. De 13h a 15h tenim servei de monitoratge de menjador (cada infant porta el seu dinar, se’l pot escalfar si ho vol). El servei de menjador es realitzarà només si hi ha un mínim d’inscrits. A partir de les 13:05h s’haurà d’abonar el ticket diari de menjador (5€) per a l’infant que encara espera a que el recullin. La recollida és a les 13h i a les 15h en punt.

- Si un cop fet el pagament de la inscripció del Casal i/o l'Stage l’inscrit/a no pogués començar pel motiu que fos, se li retornarà únicament el 25% de l’import total pagat. Un cop el nen/a ha iniciat el Casal i/o l'Stage no es retornarà cap import per cap motiu (ni personal ni mèdic). L’últim dia del Casal Esportiu (28 de juliol) no hi haurà servei de menjador i tanquem a les 13h.
L’últim dia de l’Stage de Tennis serà el 27 de juliol.

La organització del Casal i de l'Stage obliga als infants a refrescar-se al final del dia a la piscina, tot i que mentre fan les activitats esportives s'incentiva a refrescar-se a les fonts.

Un cop iniciat el Casal Esportiu si es vol ampliar la inscripció el preu serà de 80€/setmana.

- En el cas que s'organitzi una acampada aquesta tindrà un preu addicional.

Per als infants inscrits l'última setmana el preu serà de 10€, per als demés infants serà de 20€. La organització es reserva el dret de participació de l'infant per motius de conducta, edat i/o d'altres casos que puguin esdevenir.

Si el comportament de l'infant no és correcte i actua malament de forma reiterada la organització es reserva el dret d'expulsar-lo i de fer-ho sense reintegrament de cap import. Així mateix es podrà excloure de les sortides als infants que no tinguin una bona conducta.

Un cop finalitzada la inscripcio de l'infant la organització es reserva el dret de no admetre'l al Casal i/o l'Stage per qüestions organitzatives, en tal cas es retornaran els imports íntegres abonats sense perjudici de cap indemnització ni compensacio. 

Autoritzacions del pare, la mare o el tutor/a legal:

- Autoritzo a recollir i utilitzar les dades de caràcter personal del meu fill/a i de la seva família, aquestes dades seran protegides per la Llei Orgànica de protecció de dades.

- Autoritzo a fotografiar i/o filmar el meu fill/a en activitats lúdiques, activitats esportives, tallers i sortides juntament amb companys/es i monitors/es amb la finalitat de publicar-les a l’espai web, al Club, a l’Instagram, al Facebook de l’entitat i a l'app Campus On.

- Autoritzo al meu fill/a a assistir al Casal Esportiu i/o a l’Stage de Tennis i em declaro coneixedor de les condicions de participació i les accepto, En el cas del Casal Esportiu  autoritzo a traslladar el meu filla/a amb transport públic o a peu per a realitzar sortides de caire lúdic i/o esportiu amb els companys/es i monitors/es sempre que prèviament s’avisi al pare/mare/tutor legal.

- Autoritzo a que el meu fill/a sigui traslladat en vehicle propi del personal del Casal Esportiu i/o de l’Stage de Tennis a un centre de cures, o al CAP o Hospital més proper, en cas que fos rigorosament necessari. En qualsevol cas es procedirà a contactar amb el pare/mare/tutor legal per informar de la situació.

- Autoritzo a que la organització es comuniqui amb mi per enviar-me informació per telèfon, per whatsapp, per email i per l'app Campus On.

bottom of page