top of page

Llei de Protecció de dades:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades, informem que les dades que ens faciliteu seran incorporades a la base de dades general del CTLA. Aquestes dades es faciliten voluntàriament per poder participar i rebre informació de les activitats a través dels canals de comunicació habituals. La persona inscrita té la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades.

Condicions generals:

El Campus es farà de dilluns a divendres i del 6 al 31 de juliol. Els horaris de recollida seran a les 13h i a les 15h. L’acollida i el menjador es realitzarà només si hi ha un mínim d’inscrits. Servei monitoratge menjador de 13h a 15h és de 30€/mes. Si un cop fet el pagament l’inscrit/a no pogués començar el Campus pel motiu que fos, se li retornarà únicament el 25% de l’import total pagat. Un cop el nen/a ha iniciat el Campus no es retornarà cap import. El servei de menjador correspon al monitoratge de les 13h fins les 15h, el dinar no hi és inclòs. L’últim dia del Campus els nens/es no faran activitats i tampoc hi haurà servei de menjador, els pares hauran de venir a recollir-los abans de les 13h. La celebració i el desenvolupament del Campus estarà subjecte a les mesures dictaminades per les autoritats competents en matèria de seguretat i higiene pel que fa al COVID19 i de forma actualitzada. Així mateix el personal del Campus prendrà les mesures que siguin necessàries en matèria de seguretat i higiene pel que fa a la prevenció del COVID19. Es prendran les mesures necessàries per garantir la seguretat del tots i totes les participants del Campus.

Autoritzacions del pare, la mare o el tutor:

- Autoritzo a recollir i utilitzar les dades de caràcter personal de l'infant i de la seva família, aquestes dades seran protegides per la Llei Orgànica de protecció de dades.

- Autoritzo a fotografiar i/o filmar l'infant en activitats lúdiques, activitats esportives, tallers i sortides juntament amb companys/es i monitors/es amb la finalitat de publicar-les a l’espai web, al Club, a l’Instagram i al Facebook de l’entitat.

- Autoritzo a que l'organització es comuniqui amb el pare, mare o tutor/a per enviar informació tant per telèfon, per whatsapp com per email.
- Autoritzo a l'infant a banyar-se a les piscines de les instal·lacions.

- Autoritzo a l'infant a assistir al Campus i el pare, la mare o el tutor/a legal es declaro coneixedor/a de les condicions de participació i les accepto, així mateix autoritza a traslladar a l'infant amb transport públic o a peu per a realitzar sortides de caire lúdic i/o esportiu amb els companys/es i monitors/es sempre que prèviament s’avisi al pare/mare/tutor legal.

- Autoritzo a que l'infant sigui traslladat en vehicle propi del personal del Campus a un centre de cures, o al CAP o Hospital més proper, en cas que fos rigorosament necessari. En qualsevol cas es procedirà a contactar amb el pare/mare/tutor legal per informar de la situació.

Acceptació de les condicions i autoritzacions:

El pare, la mare o el tutor legal registrat en l’anvers d’aquest full declara llegides i acceptades les condicions i autoritzacions anteriorment esmentades i afirma que totes les dades anteriorment inscrites són certes i correctes.

Funcionament general

 • Iniciem el Campus el dilluns 6 de juliol 2020.

 • Una setmana abans de l'inici del Campus us enviarem totes les mesures vigents per realitzar de forma  segura el Campus d'aquest any. 

 • Els nens i nenes han de venir al Campus amb roba esportiva d’estiu i sobretot amb vambes i mitjons. També han de portar gorra i crema solar posada de casa.

 • A la motxila han de portar cada dia: La gorra, l’esmorzar, el banyador, la tovallola, la crema solar i el dinar si es queden al menjador.

 • Preu inscripció Campus Total (4setmanes) 215€.

 • Preu inscripció Campus Parcial (2 a 3 setmanes) 185€.

 • Preu acollida de 8h a 8:45h: 2€/dia o 25€/mes

 • Preu servei de monitoratge de menjador de 13h a 15h: 5€/dia o 30€/mes - Els nens i nenes porten la seva carmanyola amb el dinar.

 • No hi haurà servei de menú diari.

 • Els nens podran emplenar les seves ampolles d'aigua en tot moment a les fonts que tenim instal·lades en les instal·lacions del Campus, i cada dia es refrescaran a la piscina.

 • Tots els nens i nenes han de portar la seva raqueta de tennis i la seva pala de pàdel, ambdues adequades a la seva edat i estatura, si algú no en té us informem que en el Club les podreu comprar amb prèvia reserva. 

 • Per seguretat eviteu portar objectes de vidre així com ampolles o ulleres d’aigua.

 • No es podrà utilitzar telèfons mòbils ni aparells electrònics. 

 • En cas d’urgència el telèfon del Club estarà disponible (93 8439160 i el 640218817 també amb Whatsapp). 

 • Finalitzem el 31 de juliol a les 13h, aquest dia no hi haurà servei de menjador.

 • Totes i cadascuna de les activitats que es proposen es podran realitzar en cas que es donin totes les garanties, i en funció de la disponibilitat de les instal·lacions.

 • Per tancar definitivament la inscripció caldrà venir a Les Argelagues a signar la inscripcio i per abonar l'import corresponent en metàl·lic, es demana que es porti l'import just.

 • Abans de venir a Les Argelagues a formalitzar la inscripció s'ha d'haver rebut un whatsapp de confirmació en el que s'indica que l'infant ha estat admès al Campus.

 • L'horari d'atenció per a inscripcions es: De dilluns a divendres de 17h a 21h

bottom of page